Nidos Intranet

Opvangouder worden

Hoe wordt u een opvanggezin

Gezinnen en alleenstaanden gezocht voor het opvangen van onze kinderen en jongeren.

Veel alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) hebben veiligheid, warmte en aandacht van een gezin/familie nodig. Voor opvang en huisvesting in het kader van een opvanggezin [OWG] zoeken we gezinnen / volwassenen die bereid zijn om kinderen voor een korte periode of langer in hun huis te begeleiden en te verzorgen.

Cultuur is belangrijk
Nidos wil kinderen zo veel mogelijk in gezinnen of bij volwassenen van hun eigen cultuur of aanverwante cultuur plaatsen. We verwijzen hier naar als cultuurgezinnen. Op deze manier blijven kinderen verbonden met hun culturele achtergrond, terwijl het “gezin” ook een goede brug naar de maatschappij vormt. De overgrote meerderheid van de gezinnen heeft een migranten achtergrond.

Het kunnen omgaan met onzekerheid
Voor veel kinderen is het onzeker of ze in Nederland kunnen blijven. Opvangouders moeten met deze onzekerheden kunnen omgaan en het kind een solide basis kunnen bieden om deze onzekere toekomst te kunnen aanpakken. Het is belangrijk dat opvangouders hierbij de jongeren kunnen ondersteunen.

Hoe wordt u een opvangouder?
Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met een van de OWG medewerkers. De medewerker maakt een afspraak met u om u verder te informeren en te overwegen of uw (gezins-) situatie geschikt is voor het opvoeden van een kind of meer dan één kind die onder voogdij van Nidos staat. Daarbij zal de medewerker rekening houden met uw gezinssamenstelling, uw financiële situatie, uw huisvesting en uw wensen.

Voorwaarden voor opvangouders
Nidos is op zoek naar gezinnen / een oudergezin die voor een korte periode of langer een bereid zijn om een kind/ jongere in huis te willen nemen. Er is een sterke voorkeur voor cultuurgezinnen. Als opvangouder moet je de jongere tenminste het volgende kunnen aanbieden:
• bescherming en veiligheid;
• adequate zorg en opvoeding;
• contact met eigen familie en / of eigen cultuur mogelijk maken;
• stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast moet het zo zijn dat:
• de opvangouder kan omgaan met een onzeker verblijfsperspectief of zelfs terugkeer naar het land van herkomst;
• alle gezinsleden moeten de plaatsing ondersteunen;
• de leefsituatie moet stabiel zijn;
• samenwerking met Nidos is een voorwaarde;
• een opvangouder mag geen seksueel misdrijf of geweldsdelict hebben gepleegd;
• opvanggouders moeten fysiek en geestelijk gezond genoeg zijn om een jongere te kunnen verzorgen.

Verklaring van geen bezwaar
Om in aanmerking te komen voor OWG, is een Verklaring geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig. Hiervoor wordt onderzoek gedaan in justitieel documentatie register. Zodra deze verklaring is afgegeven en Nidos zijn onderzoek heeft uitgevoerd, zal u formeel beschikbaar zijn als opvanggezin voor Nidos. Vanaf dat moment kan een jongere in uw gezin geplaatst worden.

Ik ben geïnteresseerd. Wat is de volgende stap in procedure?
Als u geïnteresseerd bent, ontvangt u verdere informatie. Als u zich dan registreert, wordt een afspraak gemaakt voor een informatieve bijeenkomst. U wordt geïnformeerd over Nidos, de jongeren en opvangouderschap en natuurlijk kunt u al uw vragen stellen. Als de gevoelens aan beide zijden positief zijn, zullen vervolg afspraken worden gemaakt voor de screening. Als de screening positief is afgerond en de ‘Verklaring van geen bezwaar’ is afgegeven door de raad voor de kinderbescherming, wordt u officieel opgenomen in het bestand van opvanggezinnen.

Wanneer kan een kind worden geplaatst?
Of er snel een kind/ jongere bij u wordt geplaatst hangt af van de feitelijke behoefte op dat moment , die kan heel erg verschillen. Het kan zo zijn dat er op dit moment geen behoefte is maar in een later stadium wel.

Ben u geïnteresseerd?
Als u geïnteresseerd bent in OWG en wilt u meer informatie, aarzel dan niet om ons te benaderen.

Email: opvangouders@nidos.nl

Stichting Nidos
T.a.v. Opvang en Wonen in Gezinsverband
Postbus 13021
3507 LA Utrecht
Tel 0885011200