Nidos Intranet

Opvangouder worden

Hoe wordt u een opvangouder/opvanggezin

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen hebben veiligheid, warmte en aandacht van een gezin/familie nodig. Voor deze opvang, Opvang Wonen in Gezinsverband (OWG) zoeken we gezinnen /volwassenen die bereid zijn om kinderen voor een korte periode of langer in hun huis te begeleiden en te verzorgen. De gemiddelde leeftijd van de jongeren die wij in gezinnen plaatsen ligt rond de 12 en 15 jaar. Het betreft meestal jongens (80%), soms zijn er ook meisjes bij.

Cultuur is belangrijk
Nidos wil kinderen zo veel mogelijk in gezinnen of bij volwassenen plaatsen die weet hebben van hun cultuur of van cultuurverschillen. We spreken van cultuurgezinnen of cultuur sensitieve gezinnen.
Op deze manier blijven kinderen verbonden met hun culturele achtergrond, of kan er goed op hen gereageerd worden, terwijl het gezin tegelijkertijd een goede brug naar de maatschappij vormt. De overgrote meerderheid van de gezinnen heeft een migratieachtergrond. 

Voorwaarden voor opvangouders
Nidos is op zoek naar gezinnen / éénoudergezinnen die voor een korte periode of langer een bereid zijn om een kind/ jongere in huis te willen nemen. Er is een sterke voorkeur voor cultuurgezinnen of cultuur sensitieve gezinnen. U bent 21 jaar of ouder, sinds 2 jaar of langer in Nederland en beschikt over een extra slaapkamer. Als opvangouder moet u de jongere tenminste het volgende kunnen bieden:
• bescherming en veiligheid;
• adequate zorg en opvoeding;
• contact met eigen familie en/of eigen cultuur mogelijk maken;
• stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.

Daarbij moet het zo zijn dat:
• de opvangouder kan omgaan met een onzeker verblijfsperspectief of zelfs terugkeer naar het land van herkomst;
• alle gezinsleden de plaatsing ondersteunen;
• de leefsituatie stabiel is;
• samenwerking met Nidos de voorwaarde is;
• een opvangouder geen seksueel misdrijf of geweldsdelict heeft gepleegd;
• opvangouders fysiek en geestelijk gezond genoeg zijn om een jongere te kunnen verzorgen.

Verklaring van Geen Bezwaar
Om in aanmerking te komen als opvangouder, is het belangrijk dat er een Verklaring van Geen Bezwaar (de VGB) van de Raad voor de Kinderbescherming aan u kan worden verstrekt. Hiervoor wordt, door de Raad voor de Kinderbescherming, onderzoek gedaan in het Justitieel Documentatie Systeem.

Ik ben geïnteresseerd. Wat is de volgende stap in de procedure?

Fijn dat u overweegt om een of meerdere van onze kinderen een opvanggezin te bieden. Klik op de link voor meer informatie en vul het aanmeldformulier in: https://nidosopvangouders.nl/.

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons. De medewerker maakt een afspraak met u om u verder te informeren en te overwegen of uw (gezins-) situatie geschikt is voor het opvoeden van een kind of meer dan één kind onder voogdij van Nidos. De medewerker zal rekening houden met uw gezinssamenstelling, uw financiële situatie, uw huisvesting en uw wensen.

Als de indruk en het gevoel aan beide kanten positief zijn, zullen vervolgafspraken worden gemaakt voor de screening. Is de screening positief afgerond en de ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming, dan wordt u officieel opgenomen in het bestand van opvanggezinnen. Wanneer er een kind bij uw situatie past, nemen wij contact met u op om plaatsing te bespreken.

Contact
Heeft u vragen? Aarzel niet om ons te benaderen.

Stichting Nidos
T.a.v. Opvang en Wonen in Gezinsverband
Postbus 13021
3507 LA Utrecht