Nidos Intranet

Opvangouder worden

Hoe wordt u een opvangouder/opvanggezin

Nidos zoekt doorlopend gezinnen en alleenstaanden voor het opvangen van onze kinderen en jongeren. Als opvangouder bent u 21 jaar of ouder, sinds 2 jaar of langer woonachtig in Nederland en heeft u een extra slaapkamer ter beschikking.

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen hebben veiligheid, warmte en aandacht van een gezin/familie nodig. Voor deze opvang, Opvang Wonen in Gezinsverband (OWG) zoeken we gezinnen /volwassenen die bereid zijn om kinderen voor een korte periode of langer in hun huis te begeleiden en te verzorgen.

Cultuur is belangrijk
Nidos wil kinderen zo veel mogelijk in gezinnen of bij volwassenen van hun eigen cultuur of aanverwante cultuur plaatsen. We spreken van cultuurgezinnen. Op deze manier blijven kinderen verbonden met hun culturele achtergrond, terwijl het gezin tegelijkertijd een goede brug naar de maatschappij vormt. De overgrote meerderheid van de gezinnen heeft een migrantenachtergrond.

Het kunnen omgaan met onzekerheid
Voor veel kinderen is het onzeker of ze in Nederland kunnen blijven. Opvangouders moeten met deze onzekerheden kunnen omgaan en het kind een solide basis kunnen bieden om deze onzekere toekomst te kunnen aanpakken. Het is belangrijk dat opvangouders hierbij de jongeren kunnen ondersteunen.

Voorwaarden voor opvangouders
Nidos is op zoek naar gezinnen / éénoudergezinnen die voor een korte periode of langer een bereid zijn om een kind/ jongere in huis te willen nemen. Er is een sterke voorkeur voor cultuurgezinnen. U bent 21 jaar of ouder, sinds 2 jaar of langer in Nederland en beschikt over een extra slaapkamer. Als opvangouder moet u de jongere tenminste het volgende kunnen bieden:
• bescherming en veiligheid;
• adequate zorg en opvoeding;
• contact met eigen familie en/of eigen cultuur mogelijk maken;
• stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.

Daarbij moet het zo zijn dat:
• de opvangouder kan omgaan met een onzeker verblijfsperspectief of zelfs terugkeer naar het land van herkomst;
• alle gezinsleden moeten de plaatsing ondersteunen;
• de leefsituatie moet stabiel zijn;
• samenwerking met Nidos is een voorwaarde;
• een opvangouder mag geen seksueel misdrijf of geweldsdelict hebben gepleegd;
• opvangouders moeten fysiek en geestelijk gezond genoeg zijn om een jongere te kunnen verzorgen.

Verklaring van Geen Bezwaar
Om in aanmerking te komen als opvangouder, is het belangrijk dat er een Verklaring van Geen Bezwaar (de VGB) van de Raad voor de Kinderbescherming aan u kan worden verstrekt. Hiervoor wordt, door de Raad voor de Kinderbescherming, onderzoek gedaan in het Justitieel Documentatie Systeem.

Ik ben geïnteresseerd. Wat is de volgende stap in de procedure?

Fijn dat u overweegt om een of meerdere van onze kinderen een opvanggezin te bieden. Download alstublieft het aanmeldformulier en mail het volledig ingevuld naar opvangouders@nidos.nl.

Na uiterlijk 2 weken ontvangt u bericht van ons. De medewerker maakt een afspraak met u om u verder te informeren en te overwegen of uw (gezins-) situatie geschikt is voor het opvoeden van een kind of meer dan één kind onder voogdij van Nidos. De medewerker zal rekening houden met uw gezinssamenstelling, uw financiële situatie, uw huisvesting en uw wensen.

Als de indruk en het gevoel aan beide kanten positief is, zullen vervolgafspraken worden gemaakt voor de screening. Is de screening positief afgerond en de ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ afgegeven door de Raad voor de Kinderbescherming, dan wordt u officieel opgenomen in het bestand van opvanggezinnen.

Wanneer kan een kind worden geplaatst?
Of er snel een kind/ jongere bij u wordt geplaatst hangt af van de feitelijke behoefte op dat moment, die sterk kan variëren. Het kan zo zijn dat er op dit moment geen directe behoefte is, maar in een later stadium wel. Uiteraard zullen we u als potentieel opvangouder/gezin goed op de hoogte houden.

Contact
Heeft u vragen? Aarzel niet om ons te benaderen.

Email: opvangouders@nidos.nl
Telefoon: 088 5011200

Stichting Nidos
T.a.v. Opvang en Wonen in Gezinsverband
Postbus 13021
3507 LA Utrecht

Informatiebrochures in verschillende talen

Voor opvangouders beschikt Nidos over een informatiebrochure in verschillende talen.

Voor de informatiebrochure OWG in het Nederlands klikt u hier.

Voor de informatiebrochure OWG in het Engels klikt u hier.

Informatiebrochures in de talen Chinees, Frans, Farsi, Somalisch, Arabisch en Portugees zijn aan te vragen bij de OWG-werker of via het kantoor in Utrecht.