Nidos Intranet

Voor opvangouders

Uitgangspunt en visie OWG

Uitgangspunt en visie van Nidos is dat een kind het best in een cultuurgezin kan worden opgevangen. Nidos heeft hiervoor de opvangvorm ‘Opvang en Wonen in Gezinsverband (OWG)’ ontwikkeld. De noodzaak van het opvangen in een gezin komt niet voort uit een persoonlijk (ontwikkelings)probleem, maar uit de behoefte aan veilige opvang.

Bij opvang in een gezin worden aan kinderen/jongeren[1], vanuit veiligheid en perspectief, maximale ontwikkelingskansen geboden. Daarbij wordt ruimte aan deze kinderen gegeven om zich vanuit hun eigen cultuur, en als dat niet kan dan in ieder geval met heel veel respect voor de eigen cultuur, te ontwikkelen naar een eigen persoonlijkheid en zelfstandigheid en te werken aan een eigen netwerk van contacten.

Juist in een natuurlijke omgeving van het gezin kan door het (kwetsbare) kind een duurzame persoonlijke relatie worden aangegaan, die ook door kan gaan na het 18e jaar. In deze relatie kan vaak ondersteuning op maat geboden worden, zowel wanneer het gaat om voortgaand verblijf in Nederland alsook wanneer het gaat om terugkeer naar het betreffende land van herkomst.

Die voorkeur voor opvang in gezinsverband sluit aan bij internationale verdragen zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de UN Guidelines for the Alternative Care of Children en actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg.

 

Informatiebrochures in verschillende talen

Voor opvangouders beschikt Nidos over een informatiebrochure in verschillende talen.

Voor de informatiebrochure OWG in het Nederlands klikt u hier.

Voor de informatiebrochure OWG in het Engels klikt u hier.

In het Arabisch, klik hier.

In Tigrinya, klik hier

In Farsi, klik hier

en in Somalisch klik hier

Informatiebrochures in de talen Chinees, Frans en Portugees zijn aan te vragen bij de OWG-werker of via het kantoor in Utrecht.

 

 


[1] Verder spreken we over kind(eren) en bedoelen daarmee ook jongeren tot 18 jaar.