Nidos Intranet

Voor opvangouders

Opvanggezinnen gezocht voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen!

Jonge vluchtelingen hebben veiligheid, warmte en aandacht van een gezin of familie nodig. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) vangen we daarom in Nederland bij voorkeur op in een opvanggezin. We zoeken gezinnen en volwassenen die bereid zijn om kinderen voor een korte periode of langer in hun huis te begeleiden en te verzorgen.

NIDOS is de organisatie die de voogdij van AMV’s voor haar rekening neemt en de jongeren onder 15 in opvanggezinnen plaatst. We vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk in een cultuureigen of cultuursensitief gezin worden geplaatst, dat tevens een goede brug naar de maatschappij vormt.

Nidos komt graag in contact met aspirant opvangouders! Als opvangouder kunt u op twee manieren de zorg voor een alleenstaande minderjarige vreemdelingen op u nemen:

  1. U wordt een schakelgezin. U vangt (in overleg) 1 of meer jongeren op voor een paar dagen tot maximaal 3 weken, tot definitieve plaatsing is gevonden.
  2. U wordt een poolgezin. U vangt gedurende de tijd dat een AMV in procedure is voor de verblijfsvergunning de jongere op. Deze opvang duurt minimaal enkele maanden, totdat de vergunning is toegekend en er gezinshereniging plaatsvindt, of tot de jongere zelfstandig gaat wonen omdat hij of zij 18+ is.

Voor de jongeren en voor NIDOS is het belangrijk dat u minimaal directe levenservaring heeft in wonen en leven met mensen van een andere culturele achtergrond, of dat u zelf een migratieachtergrond heeft. We komen heel graag met u in contact om u te informeren over de mogelijkheden. Vult u daarom graag ons formulier in! Klik op de link voor meer informatie en het contactformulier: https://nidosopvangouders.nl/