Nidos Intranet

Vertrouwenspersoon voor jongeren, opvangouders en ouders

Wat doet de vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee jongeren, opvangouders en ouders in vertrouwen iets kunnen bespreken. De vertrouwenspersoon is ONAFHANKELIJK en werkt dus niet bij Nidos.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn:

 • Luisterend oor zijn voor jongeren, opvanggezinnen en ouders over diverse onderwerpen;
 • Informatie geven over rechten van jongeren en opvanggezinnen;
 • Advies en ondersteuning bij het in gesprek gaan met de voogd of anderen;
 • Advies en ondersteuning geven bij het indienen van een klacht.

Voor wie

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor:

 • Jongeren die begeleiding hebben van Nidos;
 • Opvanggezinnen: familie-, netwerk- en Poolgezinnen;
 • Ouders.

Wie is de vertrouwenspersoon

Housnia El Mimouni is de vertrouwenspersoon voor jongeren, opvangouders en ouders.
De vertrouwenspersoon is telefonisch op 06-57500957 of via de mail vertrouwenspersoon@nidos.nl bereikbaar.

Achtergrondinformatie

Nidos is als gecertificeerde instelling wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon te hebben.

De vertrouwenspersoon:

 • Ondersteunt beroepsmatig jongeren, ouders of opvangouders bij de uitoefening van hun rechten;
 • Is opgeleid als vertrouwenspersoon;
 • Is onafhankelijk van de gecertificeerde instelling;
 • Is in het bezit van een VOG.

Nidos draagt de volgende verantwoordelijkheden:

 • Tijdig informeren van jongeren, opvangouders en ouders over de vertrouwenspersoon;
 • De vertrouwenspersoon in de gelegenheid stellen zijn taak uit te oefenen;
 • Zorgen dat de jeugdigen, ouders en opvanggezinnen zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met een vertrouwenspersoon.