Nidos Intranet

Geen verblijfsvergunning

Krijg je geen verblijfsvergunning en vindt de Nederlandse overheid dat je terug moet keren naar je land van herkomst dan dient dit  zo snel mogelijk op een veilige manier te worden gerealiseerd. Kan de overheid de terugkeer niet realiseren dan moet dit betekenen dat je alsnog in het bezit wordt gesteld van een verblijfsvergunning.

De voogd heeft tot taak je belangen te behartigen en je ontwikkeling te bevorderen. Wanneer je verblijfsaanvraag wordt afgewezen en de overheid wil dat je terugkeert naar je land van herkomst, dan heeft de voogd tot taak – ook daarin – jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen en je ontwikkeling te bevorderen. Daarbij is het uitgangspunt van Nidos dat een leven in de illegaliteit schadelijk en daarmee onwenselijk is. Echter bovenal geldt dat wanneer je terugkeert de opvang in het land van herkomst veilig moet zijn.

Wanneer het perspectief terugkeer is, zal daar bij een aantal keuzes zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Zo zal er samen met jou worden gekeken naar een passende opleiding die je kunt gebruiken in je land van herkomst.