Nidos Intranet

Handige links

Als je 18 jaar wordt, stopt de begeleiding door Nidos. Dit betekent gelukkig niet dat je er vanaf dat moment alleen voor staat. Onderstaande organisaties kunnen jou helpen als je in Nederland blijft en als je terug wilt keren naar je land van herkomst. Als je op de naam van de organisatie klikt, kom je direct op de website van de organisatie. Op de websites vind je nog veel meer, uitgebreide, informatie.

Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie en is opgericht om belangen van asielzoekers te behartigen. Vluchtelingenwerk geeft je informatie en uitleg over de asielprocedure. Vluchtelingenwerk informeert, adviseert en ondersteunt je persoonlijk bij het doorlopen van deze procedure en bemiddelt bij problemen met andere organisaties. Zij werken hierin nauw samen met je advocaat. Vluchtelingenwerk helpt en ondersteunt jou, maar beslist niet over je asielaanvraag.

Maatwerk bij terugkeer
Stichting Maatwerk bij Terugkeer bevordert een menswaardige en duurzame terugkeer van  uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren. Maatwerk bij Terugkeer kan bijvoorbeeld assistentie verlenen op het gebied van informatieverstrekking, huisvesting, medische (na)zorg, onderwijs, kredietverlening en bij het vinden van werk in het land van herkomst.

Beyond Borders
Beyond Borders is een onafhankelijk en laagdrempelig programma dat zich inzet voor een beter toekomstperspectief voor ama’s en ex-ama’s zonder verblijfsvergunning, zowel in Nederland als in de landen van herkomst. Beyond Borders ondersteunt, informeert en stimuleert de jongeren en betrokken instanties zodat de doelgroep zicht krijgt op een menswaardig bestaan waar ook ter wereld. Door middel van voorlichting en training wil Beyond Borders het toekomstperspectief van (ex) ama’s verbeteren.

Stichting Wereldwijd
WereldWijd is een opleidingscentrum, gericht op mensen van buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WereldWijd verzorgt korte perspectiefbiedende opleidingen: NT2, kennis Nederlandse samenleving en een beroepsgerichte opleiding. Daarnaast biedt WereldWijd materiële ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst.

Info voor terugkeer
Op deze website is informatie gebundeld over projecten in Nederland die mensen ondersteunen bij het organiseren van hun toekomst in en duurzame terugkeer naar hun land van herkomst. Met linken naar betrokken organisaties. Via het zoekprogramma kan er gezocht worden naar een project in een bepaald land van herkomst en op specifieke groep zoals amv.