Nidos Intranet

18 jaar en dan?

Als je 18 wordt, ben je volgens de Nederlandse wet meerderjarig en stopt de voogdij van Nidos. In de meeste gevallen kom je dan ook op een nieuwe plek te wonen.

Als je nog een asielaanvraag hebt lopen, word je als ex-AMA opgevangen door het COA;
Als je een verblijfsvergunning (asiel of regulier) hebt, kun je zelfstandig gaan wonen, kun je gaan werken, studeren of doe je een beroep op de bijstand;

In alle gevallen zal de voogd van Nidos ruim voor je achttiende verjaardag een plan met jou gaan maken over wat er moet gebeuren zodat je zelfstandig verder kan als de voogdij van Nidos stopt. In veel gemeenten kan er een beroep voor ondersteuning worden gedaan op Vluchtelingenwerk.

Opvragen van jouw dossier

Nadat je 18 jaar bent geworden en je geen contact meer hebt met Nidos, kan het gebeuren dat je op een later tijdstip specifieke stukken nodig hebt uit je dossier. Nidos bewaart jouw dossier in principe 15 jaar. Om in het bezit te komen van de door jou gewenste stukken uit je dossier kun je […]

Lees meer

Handige links

Als je 18 jaar wordt, stopt de begeleiding door Nidos. Dit betekent gelukkig niet dat je er vanaf dat moment alleen voor staat. Onderstaande organisaties kunnen jou helpen als je in Nederland blijft en als je terug wilt keren naar je land van herkomst. Als je op de naam van de organisatie klikt, kom je […]

Lees meer