Nidos Intranet

Tijdelijke regeling slachtoffers geweld in de jeugdzorg

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kunnen sinds 1 januari bij het Rijk een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. De regeling is bedoeld voor mensen die tussen 1945 en 2019 in een pleeggezin, instelling of in een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbleven en slachtoffer werden van geweld of misbruik.

Het betreft een landelijke, financiële regeling die onderdeel is van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Er komt ook een website waar ervaringen kunnen worden gedeeld en een contactpunt waar slachtoffers passende hulp kunnen krijgen. De regeling is tijdelijk. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met december 2022. De schadevergoeding is maximaal € 5.000.

Informatie over de regeling en de erkenningsmaatregelen is te vinden op www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg. Hier staat ook het aanvraagformulier. Het schadefonds kan u helpen bij het opvragen van gegevens van instanties. Telefoonnummer van het Schadefonds is 070 414 20 00.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Dhr.Aukema of Dhr.Ngouan (via contact@nidos.nl) of via een sociaal wijkteam in uw gemeente.