Nidos Intranet

Tijdelijke regeling slachtoffers geweld in de jeugdzorg gesloten

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg konden tot 31 december 2022 bij het Rijk een aanvraag indienen
voor een schadevergoeding. De regeling is bedoeld voor mensen die tussen 1945 en 2019 in een
pleeggezin, instelling of in een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbleven en
slachtoffer werden van geweld of misbruik. Deze regeling is nu gesloten. Het is niet meer mogelijk een
aanvraag in te dienen.

Verdere informatie is te vinden op de website van het schadefonds geweldsmisdrijven;
www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Dhr.Aukema (via contact@nidos.nl) of via een sociaal
wijkteam in uw gemeente.