Nidos Intranet

Informatie Coronavirus voor jongeren

De komende tijd maken de gedragswetenschappers samen met cultureel mediators filmpjes die met onze jongeren kunnen worden gedeeld. Het eerste filmpje is nu beschikbaar, het richt zich op stress en tips hoe hiermee om te gaan in deze corona tijd.

Dari

Arabisch

Tigrinya

Het tweede filmpje is betreft tips voor slapen.

Arabisch

Dari

Tigrinya

 

Regels inzake COVID-19
Ken je de belangrijkste regels om het coronavirus te voorkomen? Zie www.rijksoverheid.nl voor meer informatie. Zie ook de volgende filmpjes in verschillende talen:

Basisinformatie over corona

In Nederlands, Turks, Tigrinya, Engels, Arabisch, Farsi, Chinees en Somalisch

5 regels voor voorkomen van corona

In Tigrinya, Arabisch en Koerdisch

Nidos heeft een filmpje gemaakt dat de huidige situatie rondom het Coronavirus in Nederland aan onze jongeren uitlegt. Het licht toe wie het virus kan krijgen en hoe dit gebeurt, hoe je weet of je mogelijk besmet bent en wat jongeren zelf kunnen doen om te voorkomen dat zij of anderen ziek worden.

Uitleg van Nidos in Dari, ArabischTigrinya en Somalisch over:

– Wie kan het virus krijgen?
– Hoe krijg je het virus?
– Hoe weet je of je misschien besmet bent?
– Wat kun je doen om te voorkomen dat jij of anderen ziek worden?

Heb je vragen, neem dan contact op met je jeugdbeschermer.