Nidos Intranet

Het Kenniscentrum Eritrese amv’s

Het kenniscentrum Eritrese alleenstaande minderjarige vreemdelingen is opgezet naar aanleiding van frequente vragen van jeugdbeschermers en opvangmedewerkers over de achtergrond van Eritrese amv’s. Het kenniscentrum heeft tot doel om vragen over de begeleiding van Eritrese amv’s te beantwoorden. Het Kenniscentrum is een initiatief van Nidos en onderdeel van het Veerkracht project. Dit is een gezamenlijk project met Arq Psychotrauma Expert Groep, dat met financiële ondersteuning van het AMIF- programma wordt uitgevoerd. Veerkracht project richt zich op het verbeteren van de positie van amv’s uit Eritrea en werkt aan een alomvattende aanpak in de ondersteuning van hun veerkracht: onderzoek, instrumenten om bestaande capaciteiten vroeg te herkennen en te gebruiken, en (trauma)begeleiding.

Het Kenniscentrum verzamelt en bundelt kennis over Eritrese amv’s. Kennis ontwikkeld uit de projectonderdelen én extern beschikbare kennis. Op deze pagina  zal de bundeling van kennis en inzichten, alsook concrete tips en praktische handvatten voor het ondersteunen van veerkracht van deze jongeren beschikbaar komen. Hier zul je de toolkit en allerlei notities voor het begeleiden van gevluchte amv’s en in het bijzonder die uit Eritrea kunnen vinden.