Nidos Intranet

Oekraïense AMV’s + Opvang

Onder de huidige ontheemden uit Oekraïne bevinden zich ook kinderen (0-18 jaar) die zonder ouder(s) naar Nederland zijn gekomen.

Ze zijn alleen naar Nederland gekomen of komen in het gezelschap van één of meerdere volwassene(n), niet zijnde hun ouder(s). Tijdige signalering van deze kinderen tot 18 jaar is van groot belang om zorg te kunnen dragen voor een verantwoorde opvang, begeleiding en registratie.

Melden
Als een gemeente vaststelt dat minderjarigen zonder begeleiding van hun ouder(s) reizen, moet er direct con-tact opgenomen worden met Nidos. Nidos beoordeelt vervolgens in een intake met de minderjarige, en waar mogelijk met de ouders op afstand, of het aanvragen van tijdelijke voogdij gepast is.

Aanmeldformulier Oekraïense kinderen Nidos

We adviseren u om de volledige handreiking op de website van VNG -Vereniging van Nederlandse Gemeenten- te lezen. U vindt deze hier.