Nidos Intranet

Oekraïense AMV’s + Opvang

Onder de Oekraïense vluchtelingen zijn minderjarigen die zonder ouder(s) naar Nederland zijn gekomen. Deze kinderen zijn extra kwetsbaar. Het is belangrijk dat zij op een veilige plek terecht komen, met specifieke begeleiding en aandacht voor hun situatie. Voor alle kinderen die in Nederland verblijven moet het gezag zijn geregeld. Dit kan ouderlijk gezag zijn of voogdij door iemand anders dan de ouders. Dit geldt ook voor deze Oekraïense minderjarigen. Als een kind zonder ouders wordt aangetroffen in Nederland onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of een ouder of voogd het gezag over het kind kan uitoefenen. Nidos kan gelijk gebeld worden als een Oekraïense minderjarige wordt aangetroffen zonder volwassen begeleider die voor deze minderjarige kan of wil zorgen. Nidos gaat dan op zoek naar een opvangplek en schakelt de RvdK in.

Voogdij en opvang Nidos
Als ouders niet in staat zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen  over deze Oekraïense kinderen in Nederland, vraagt de RvdK aan de kinderrechter of Nidos belast kan worden met de voogdij. Als de kinderrechter deze voogdij uitspreekt, voert Nidos vanaf dat moment de voogdij uit tot het moment dat ouders weer zelf het ouderlijk gezag kunnen uitoefenen. Vanaf dat moment regelt Nidos ook de opvang voor deze kinderen. Nidos vangt deze minderjarigen op in opvanggezinnen of woongroepen van Nidos.

Opvang in wonen en gezin (OWG)
Voor alleenstaande minderjarige kinderen zonder familie of netwerk zoeken we gezinnen in Nederland binnen de Oekraïense gemeenschap, uit Polen en/of Russisch sprekenden landen uit Centraal- en Oost-Europa. Wij werken bij Nidos met netwerkgezinnen en opvanggezinnen met een vergelijkbare achtergrond qua cultuur en taal. Voor aanmeldingen kijkt u op: https://www.nidos.nl/voor-opvangouders/opvangouder-worden/. Daar vindt u ook een aanmeldformulier, dat u kunt mailen naar opvangouders@nidos.nl.

Kleinschalige opvang (KSO)
Sinds de zomer 2021 is Nidos – op basis van de recente instroomcijfers en het aantal kansrijke jongeren – samen met haar contractpartners (YOIN, Enver, Elker, Jeugdformaat, Sterk Huis, Re-care, Firmitas, Yadeborg, Parlan) en gemeenten bezig met het uitbreiden van de kleinschalige opvang. Klik hier voor de informatie Oekraïense amv’s en opvang.

Handreiking gemeentelijke opvang (GOO)
In de handreiking over de gemeentelijke opvang staat in een aantal scenario’s uitgewerkt hoe alleenstaande minderjarigen uit de Oekraïne worden opgevangen. De toelichting van deze aanpak leest u hier.

Voor de Begeleiding Oekraïense AMV’s hebben wij een handleiding voor professionals gemaakt, klik hier.

Ukrainian: Ми шукаємо опікунів (тимчасові прийомні сім’ї) для проживання неповнолітніх дітей з України, які опинились в Нідерландах без сім’ї чи інших дорослих.  У Nidos ми працюємо з  сім’ями, які мають схожу культуру та мову, тому шукаємо сім’ї з української громади, або з Польщі чи російськомовних країн Центральної та Східної Європи. Ви зацікавлені в тому, щоб взяти дитину під опіку? На сайті https://www.nidos.nl/voor-opvangouders/opvangouder-worden/ ви можете знайти більше інформації, заповнити заявку та надіслати її електронною поштою на адресу shelterouders@nidos.nl.

Russian: Мы ищем опекунов (временные приемные семьи) для проживания несовершеннолетних детей из Украины, которые оказались в Нидерландах без семьи или других взрослых. В Nidos мы работаем с семьями из похожих культур и говорящими на одном языке с детьми, поэтому ищем семьи среди украинской общины, из Польши или других русскоговорящих стран Центральной и Восточной Европы. Вы заинтересованы в том, чтобы взять ребенка под опеку? На сайте https://www.nidos.nl/voor-opvangouders/opvangouder-worden/ вы можете найти больше информации, заполнить заявку и отправить ее электронной почтой по адресу opvangouders@nidos.nl .

Voor algemene vragen over Nidos kunt u contact opnemen met contact@nidos.nl.