30-09-2021

Webinar 12 oktober: Migrerende kinderen in Europa, overgang naar volwassenheid

Uitnodiging

De Europese Commissie wil migrerende kinderen in Europa zoveel mogelijk beschermen. Dit internationale webinar van EMN Nederland gaat in op het Europese en Nederlandse beleid hiervoor, met speciale aandacht voor de overgang naar volwassenheid van alleenstaande minderjarige migranten. Een Nidos beleidsmedewerker neemt deel aan de paneldiscussie.

Programma

De Europese Commissie en het ministerie van Justitie en Veiligheid lichten de Europese en Nederlandse beleid toe. De daaropvolgende paneldiscussie gaat specifiek in op de overgang naar volwassenheid. Migratieorganisaties uit Ierland, België en het Nederlandse Nidos gaan in op hun beleid voor de overgang naar volwassenheid van alleenstaande jonge migranten. Namens Nidos neemt Noor Bertens deel aan de paneldiscussie.

Aanmelden

Kijk op Invitation webinar 'Children in migration in Europe and The Netherlands: European and national policies, transition to adulthood'voor het volledige programma en om je aan te melden. Hier vind je ook het EMN-onderzoek ‘Children in migration’, met een vergelijking tussen de EU-lidstaten, en de benchmark van EMN Nederland, waarin EMN Nederland de situatie in Nederland vergelijkt met de situatie in andere EU-lidstaten.

Webinar 'Children in migration  in Europe and The Netherlands: European and national policies, transition to adulthood'
Dinsdag 12 oktober, 10.30-12.30
Organisatie: EMN Nederland

Het Europees Migratienetwerk is het EU-onderzoeksnetwerk voor migratieonderzoek. EMN Nederland is het Nederlandse contactpunt voor het EMN, www.emnnetherlands.nl