20-11-2020

Veerkracht Versterken van Vluchtelingenkinderen

De Nidosmethodiek voor interculturele jeugdbescherming

Vluchtelingenkinderen hebben vaak al veel meegemaakt als ze in Nederland aankomen. Daarbovenop krijgen ze te maken met cultuurverschillen, stressvolle procedures en onzekerheden waardoor de begeleiding van deze kinderen specifieke kennis en vaardigheden vergt. Stichting Nidos heeft, als gecertificeerde instelling jeugdbescherming voor vluchtelingen, de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met alleenstaande minderjarigen vluchtelingen (amv’s) uit onrustige en onveilige delen van de wereld. Maar ook met kinderen die met hun ouders zijn gevlucht en voor wie de opvoedingssituatie, vaak tijdelijk, onveilig is.

Deze ervaringen zijn de basis van Nidos’ vernieuwde methodiek voor de jeugdbeschermers die deze kinderen begeleiden. De methodiek sluit aan bij lessen uit het verleden en stelt het belang van het kind voorop. Ze heeft als doel de veerkracht en autonomie van amv’s – of van vluchtelingengezinnen waarvan de kinderen onder toezicht zijn gesteld - te versterken, hun invloed op het eigen leven te vergroten en om voldoende zelfredzaamheid te bereiken om het eigen leven (weer) op te pakken. Dit ongeacht het verblijfsperspectief. De begeleiding van vluchtelingenkinderen die onder voogdij staan  komt grotendeels overeen met de manier waarop gezinnen die onder toezicht zijn gesteld worden begeleid. Daarom heeft Nidos ervoor gekozen één methodiek te ontwikkelen. Dit boek bevat zowel het theoretische kader als een beschrijving van de methodische stappen op hoofdlijnen. Jeugdbeschermers kunnen daarnaast terecht in een digitale werkomgeving, waar ze onder meer een op de nieuwe methodiek gebaseerd analyseschema vinden waarmee ze de ontwikkeling en veiligheid van een kind kunnen taxeren. Daarbij is er expliciet ruimte voor input van het kind en, in geval van een ondertoezichtstelling, ook van de ouders.

Auteurs: Marjan Schippers, Frans Bastiaens, Tin Verstegen

Boek of e-book bestellen?

De publicatie van ‘Veerkracht versterken van vluchtelingenkinderen’ is verkrijgbaar als e-book of paperback (Printing on Demand) via de reguliere boekhandel (bijvoorbeeld via Brave New Books en Bol.com) en webshops (bijvoorbeeld via Brave New Books, Bol.com, Kobo of KoboPlus). U kunt uw boek of e-book bestellen met de volgende ISBN-nummers:

  • Paperback Kleur: 9789464054071 (Printing on demand, prijs EUR 34,86)
  • Paperback Zwart/Wit: 9789464184181 (Printing on demand, prijs EUR 16,18)
  • E-book ISBN 9789464924978: (E-book, prijs EUR 2,86)

U kunt het boek bestellen in de winkel en voor samenwerkingspartners of grotere aantallen is de publicatie in gedrukte vorm verkrijgbaar bij Nidos via secretariaat@nidos.nl (zolang de voorraad strekt).