03-09-2019

Tanno Klijn nieuwe directeur-bestuurder bij Nidos

Tanno Klijn wordt per 1 november 2019 de nieuwe directeur-bestuurder bij Nidos. Hij zal op die datum vertrekken als bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland. 

“Voor mij is het tijd voor een nieuwe stap in mijn carrière”, aldus Klijn. “In de functie van directeur-bestuurder bij Nidos komen mijn ervaring binnen de Jeugdbescherming en in de internationale samenwerking op een mooie manier samen. Nidos vervult in mijn ogen een belangrijke maatschappelijke opdracht. Door te zorgen voor een passende plek om te wonen en voor goede begeleiding kunnen alleenstaande minderjarige vreemdelingen zich optimaal ontwikkelen en uiteindelijk zelfstandig verder in het leven”. 

Tanno Klijn volgt vertrekkend directeur-bestuurder Tin Verstegen op, die vanaf 2006 deze functie vervulde bij Nidos. Verstegen vertrekt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

In de 13 jaar dat Tin Verstegen aan het hoofd van de stichting stond heeft hij zich in Nederland ingezet voor een versteviging van het belang van het kind. Waarbij hij er tevens voor zorgde dat niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, het belang van de alleenstaande minderjarige asielzoekers werd verstevigd en beter werd vertegenwoordigd. 

De Raad van Toezicht van Nidos dankt Tin Verstegen van harte voor zijn betrokkenheid en bereikte resultaten en wenst Tanno Klijn veel succes toe bij deze belangrijke maatschappelijke opdracht. 

Jan Broertjes,
Voorzitter Raad van Toezicht