05-11-2019

Reactie Nidos op inspectierapport vertrekproces Armeense kinderen

Op 5 november 2019 is het rapport openbaar geworden van de Inspectie Justitie en Veiligheid, welke toeziet op het onderzoek dat is gedaan naar het vertrekproces van de Armeense kinderen.

Uit het onderzoek van de inspectie is gebleken dat het vertrekproces van de Armeense kinderen uniek en complex is. Niet eerder gebeurde het dat een moeder werd uitgezet en haar kinderen in Nederland achterbleven en Nidos werd aangewezen als instantie om conform de wettelijke taak in het B.W. goed voor deze kinderen te (doen) zorgen.

Nidos onderschrijft het unieke karakter van deze casus. Het onderzochte proces betreffende samenwerking tussen verschillende partijen is daarmee niet gelijk te schakelen met enig andere casus. De in het rapport beschreven samenwerking tussen partijen ziet toe op het handelen van diverse organisaties rondom het vertrekproces van deze specifieke kinderen in een specifieke periode van 2 weken.

De inspectie komt o.a. tot de conclusie dat de samenwerking tussen met name DT&V en Nidos in deze specifieke casus niet goed is verlopen. Nidos betreurt dit en kan zich derhalve ook vinden in de aanbeveling van de inspectie om met de verschillende partijen in overleg te gaan over de afspraken en (juridische) kaders die gelden bij een vertrekproces.

Nidos laat weten dat het redelijk goed gaat met de beide kinderen. Zij gunt hun van harte dat zij een hectische periode kunnen afsluiten en in rust hun gewone leven kunnen oppakken. Deze rust is ook noodzakelijk voor hun herstel.

Voor meer informatie:

Mw. E. Faber

Persvoorlichter Nidos

E-mail: E.Faber@Nidos.nl