02-09-2022

Nidos regelt buiten Ter Apel minimaal 150 plekken voor jongeren

Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen, heeft al enige tijd grote zorgen over de veiligheid van de groeiende groep minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Ter Apel. Nidos is in samenspraak met het COA nu ook zelf op zoek gegaan naar locaties in het land om deze groep veilig op te vangen. Vanaf komende maandag wordt een groot aantal alleenstaande kinderen en jongeren uit Ter Apel via Nidos elders geplaatst, te beginnen op een aantal locaties in het zuiden van het land.

Stichting Nidos - die in principe niet verantwoordelijk is voor het organiseren van de opvanglocaties van kinderen en jongeren – vindt de maat vol en roept gemeenten op snel met structurele oplossingen te komen voor het COA en daarnaast 350 woningen voor Nidos voor de opvang van deze doelgroep beschikbaar te stellen.

Door de geringe doorstroom naar andere plekken in het land en de grote aantallen vluchtelingen die zich de afgelopen periode melden in Ter Apel, is de veiligheid voor de groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) niet langer gegarandeerd op deze opvanglocatie. Nidos haalt dan ook komende maandag 50 alleenstaande kinderen en jongeren die asiel zoeken in Nederland weg uit Ter Apel en huisvest ze op een locatie waar ze onder begeleiding voor minimaal 8 weken kunnen verblijven. In de dagen daarna zullen minimaal 100 kinderen en jongeren - maar naar verwachting meer - door Nidos worden opgehaald en gebracht naar andere, veilige, opvanglocaties. Deze aantallen zijn boven op de extra opvangplekken die het COA op dit moment inzet of nog gaat inzetten voor deze specifieke groep kinderen en jongeren. De dagelijkse begeleiding van de amv’s wordt opgepakt door YOIN, Sterk Huis en andere partners van Nidos.

Structureel beter

De situatie voor de hele groep vluchtelingen maar zeker voor de alleenstaande kinderen en jongeren moet structureel verbeteren, vindt Nidos. Bestuurder Tanno Klijn: “Deze minderjarigen hebben al heel veel meegemaakt in hun nog korte leven en zijn terechtgekomen in een vreemd land, alleen zonder hun familie. Het gaat om een heel kwetsbare groep, jonge vluchtelingen. Dit vraagt om veiligheid en bescherming en helaas moeten we constateren dat dat onvoldoende lukt in Ter Apel. Het is bovendien echt niet uit te leggen dat kinderen bijvoorbeeld op een stoel moeten slapen, zonder uitzicht wat er met hen gaat gebeuren. Daar heeft het COA de afgelopen tijd op ingespeeld door een flinke groep van deze jongeren te plaatsen in noodopvang, bij gebrek aan aanbod van structurele locaties door de gemeenten. Maar helaas zien we de aantallen in Ter Apel weer snel oplopen.” Om die reden heeft Nidos nu ook zelf de handschoen opgepakt en gaat het een grote groep amv’s ophalen en elders opvangen. Klijn: “We willen op zijn minst dat deze minderjarige vluchtelingen veilig zijn, ze de begeleiding krijgen waar ze recht op hebben en de opvang goed is voor kinderen en jongeren.”

Dringende beroep op alle gemeenten

De voogdijstichting pleit dan ook met nadruk voor een structurele oplossing voor deze groep kwetsbare kinderen en jongeren en roept gemeenten in Nederland op om op heel korte termijn voldoende structurele opvangplekken voor het COA en 350 woningen aan Nidos beschikbaar te stellen. Klijn: “Met gemiddeld per gemeente één huis voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, heeft elke jongere met een verblijfsstatus voor de komende maanden een goede, kleinschalige opvangplek. Daarmee komt de doorstroom uit Ter Apel weer op gang, houdt bovendien het gesleep met deze kinderen en jongeren op, wordt de druk op het COA verlicht en kunnen deze jonge vluchtelingen in een veilige en beschermde omgeving weer werken aan een toekomst.” Nidos sluit wat dat betreft volledig aan bij de oproep van andere partijen zoals De Kinderombudsman en Unicef om snel een lange termijnoplossing te vinden voor de opvang van deze kinderen. Klijn: “Als de gemeenten dit op zeer korte termijn waarmaken, dan zijn we echt al een heel eind op weg naar een structurele oplossing.”