04-07-2018

Monika Smit benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Per 1 juli 2018 is Monika Smit benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen bij de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is gevestigd en gefinancierd door Nidos. De leerstoel van Monika Smit is ondergebracht bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoek naar zorg en begeleiding alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De komende tijd zal Monika Smit onder andere onderzoek doen naar de situatie van volwassenen die als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland kwamen. Monika Smit: “In de afgelopen decennia zijn er vele asielzoekers als minderjarige, onbegeleid in Nederland aangekomen. Door meer te weten te komen over hoe het nu gaat met hen en met hun eventuele kinderen, en terug te kijken op de opvang en begeleiding die zij indertijd in Nederland ontvingen, leren we meer over wat jonge mensen in dergelijke situaties nodig hebben aan begeleiding en zorg.”

Achtergrond

Monika Smit studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Tot 2000 werkte zij bij de vakgroep Orthopedagogiek van die universiteit, waar zij in 1993 promoveerde op een onderzoek naar beëindiging van tehuishulpverlening. Vervolgens was zij tot 2010 senior onderzoeker bij het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Momenteel is zij hoofd van de afdeling Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en vreemdelingenaangelegenheden van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.