07-10-2022

Dringende oproep aan gemeenten voor meer opvangplekken

Situatie opvang minderjarige alleenstaande vluchtelingen onacceptabel.

Nidos ondersteunt van harte het klemmend beroep dat staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) vandaag doet op burgemeesters en wethouders over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)*.

Jonge alleenstaande vluchtelingen slapen op dit moment dagenlang in de wachtruimte van de IND in Ter Apel. Onacceptabel vindt Nidos, die om dezelfde reden onlangs al 150 van deze kinderen en jongeren elders plaatste. Om iedere minderjarige een bed te kunnen bieden en te voorkomen dat kinderen buiten in de kou moeten slapen, zijn er voor 1 januari 2023 1.700 extra plekken voor deze jonge alleenstaande vluchtelingen nodig.

Veiligheid in geding

Dat dringend iets aan de huidige situatie gedaan moet worden is niet alleen de constatering van het kabinet, COA en Nidos, maar ook van andere organisaties zoals bijvoorbeeld Unicef, Rode Kruis, de Kinderombudsman en onlangs de Inspecties Justitie & Veiligheid, en Gezondheidszorg & Jeugd. Zij wijzen op de consequenties; hygiëne, welzijn en veiligheid zijn in het geding. Ook de uitspraak van de rechtbank vandaag in het door Vluchtelingenwerk Nederland aangespannen kort geding onderschrijft de noodzaak om dringend iets aan de opvangsituatie van amv’s te doen. Binnen twee weken moet het aantal minderjarige alleenstaande vluchtelingen dat in Ter Apel verblijft zijn teruggebracht naar 55 jongeren, zo vindt de rechter. Zij mogen vervolgens maximaal vijf dagen in Ter Apel verblijven.

Nidos bestuurder Tanno Klijn: “Kinderen en jongeren die als vluchteling zonder ouders in Nederland terecht zijn gekomen hebben huis en haard moeten verlaten, doorstaan op de vlucht vaak veel ontberingen, weten meestal weinig tot niets van ons land, hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt en voelen zich vaak alleen zonder hun familie om zich heen. Zij moeten beschermd worden en verdienen een veilige omgeving met goede hulp. Met de staatssecretaris en het COA vraagt Nidos daarom gemeenten met spoed structureel een bijdrage te leveren aan het uitbreiden van de opvangcapaciteit. Dat betekent we gezamenlijk vragen aan gemeenten om in gesprek met het COA een procesopvang locatie voor 50 tot 80 minderjarige alleenstaande vluchtelingen te realiseren en om 25- 30 eengezinswoningen per provincie te realiseren ten behoeve van kleinschalige opvang voor statushouders door Nidos en haar contractpartners.”

* https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/10/06/brief-aan-gemeenten-inzake-opvang-amv-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen