08-07-2022

(Tijdelijke) opvanglocaties gezocht voor jonge statushouders

Nidos is op zoek naar (tijdelijke) kleinschalige locaties die wij voor een periode van 2 tot 12 maanden kunnen gebruiken voor de opvang van jonge statushouders die wij begeleiden. Wij komen graag in contact met, vastgoedbeheerders van zorginstelling en maatschappelijke organisaties, makelaars, verhuurders in de recreatieve sector, leegstandbeheerders en anderen die ons kunnen helpen om opvangplekken ter realiseren. Ons landelijke netwerk van contractpartners is actief in bijna alle regio’s in Nederland.

Alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die zich in Nederland melden komen bij Stichting Nidos onder voogdij te staan. Degene die een verblijfsvergunning krijgen en daarmee statushouder worden, hebben recht op opvang in de Kleinschalige Opvang (KSO). Nidos is de landelijke opdrachtgever hiervoor en realiseert dit in samenwerking met lokale aanbieders (contractpartners). De grote uitdaging in het vinden van woonruimte voor statushouders raakt ook Nidos en haar contractpartners, en daarom zijn wij nu op zoek naar (tijdelijke) mogelijkheden om onze doelgroep op te vangen. Denk hierbij aan locaties met een recreatieve bestemming zoals vakantieparken, woningen die bestemd zijn voor tijdelijke verhuur of vastgoed in bezit van maatschappelijke instellingen dat tijdelijk niet gebruikt wordt.

We zijn op zoek naar zowel locaties waar 3 tot 5 jongeren begeleid zelfstandig kunnen wonen en daarnaast zijn we op zoek naar locaties waar groepen van 9 tot 12 jongeren kunnen wonen met 24 uur per dag aanwezigheid van begeleiders. Uiteraard moet het op de locatie toegestaan zijn om (tijdelijk) te verblijven, al dan niet met inschrijving bij de Gemeente, echter dit is geen vereiste vanwege de tijdelijke aard van het verblijf. Voor alle locaties is het een eis dat er een gemeenschappelijke ruimte beschikbaar is, en bij voorkeur ook een keuken. Per woning moet in ieder geval voor elke 2 jongeren één slaapkamer zijn (bij voorkeur één slaapkamer per persoon).

Denkt u ons hiermee verder te kunnen helpen? Wij horen het graag!

Mail naar: logeeropvangkso@nidos.nl