Waar kan ik wonen?

Als je bij Nidos onder voogdij staat, zijn er verschillende plaatsen waar je kunt wonen. Als er familie van je in Nederland woont, zal door je voogd bekeken worden of je bij hen kan wonen. Woont er geen familie van je in Nederland en ben je jonger dan 15 jaar, dan zoekt Nidos een opvanggezin voor jou.

Ben je ouder dan 15 jaar en woont er geen familie in Nederland, dan ga je vanuit het aanmeldcentrum (AC) -waar je verblijft bij het COA- door naar de eerste opvang bij het COA. Dit is voor een korte periode van ongeveer drie maanden. Als je geen verblijfsvergunning krijgt, dan blijf je wonen bij het COA. Indien je een verblijfsvergunning krijgt, besluit je voogd welke opvangplek het beste bij jou past. Dit kan een woongroep zijn waar je met maximaal 12 andere jongeren woont of een kleine wooneenheid, een huis waar je met ongeveer vier andere jongeren onder begeleiding woont.

Lees meer over de verschillende opvangplekken