Verplicht naar school

In Nederland heb je recht op onderwijs tot je 18 jaar bent. Maar er bestaat ook een “leerplicht”, dat wil zeggen dat je verplicht bent om naar school te gaan. Als alleenstaande minderjarige asielzoeker krijg je hetzelfde onderwijs als kinderen die in Nederland geboren zijn. Je voogd regelt voor jou dat je naar school kunt gaan. Afhankelijk van waar je woont, is dit een school in de buurt of een school bijvoorbeeld op het terrein van het COA.

Verschillende scholen

In Nederland ga je tot en met je 12e jaar naar de basisschool. Hier leer je dingen als schrijven en rekenen. Na de basisschool ga je naar het voortgezet onderwijs. Er zijn 3 verschillende typen voortgezet onderwijs, dus onderwijs na de basisschool:

  • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs);
  • havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
  • vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Het type onderwijs wat voor jou geschikt is, is afhankelijk van hoe goed je kunt leren en waar jouw interesses liggen. Alle drie de soorten voortgezet onderwijs worden afgesloten met een diploma, mits je een voldoende haalt voor het eindexamen. Na het behalen van je diploma kun je eventueel nog verder studeren, bijvoorbeeld aan een Hogeschool of Universiteit.

Praktijkonderwijs

Naast het vmbo, de havo en het vwo, is er ook praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan het arbeidsproces door middel van praktische vorming. De leerlingen leren onder andere via stages de vaardigheden die ze later in hun beroep nodig zullen hebben. Bij de afsluiting van het onderwijs ontvangt de leerling een getuigschrift praktijkonderwijs. 

Zolang je minderjarig bent, heb je in Nederland recht op onderwijs. Als je 18 jaar wordt, mag je ook als je uitgeprocedeerd bent, je reeds gestarte opleiding in Nederland afmaken.