Mag ik werken?

Of je mag werken is afhankelijk van je verblijfsstatus

Zit je nog in procedure?

Als je nog in procedure zit en je bent 16 jaar of ouder, dan heb je beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Je hebt recht op kortdurend werk. Dit houdt in maximaal 24 weken binnen een periode van 12 maanden. Werkgevers moeten voor jou een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Deze wordt verleend voor maximaal de duur van de verblijfsvergunning.

Ben je uitgeprocedeerd?

Heb je een onherroepelijke negatieve rechterlijke uitspraak gekregen of zit je nog wel in procedure, maar mag je de behandeling van je procedure niet in Nederland afwachten, dan mag je niet werken in Nederland.

Heb je een verblijfsvergunning?

Heb je een verblijfsvergunning en ben je zestien jaar of ouder dan mag je werken. Dit geldt alleen niet voor jongeren met een verblijfsvergunning op medische gronden.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk mag ook, maar het moet dan gaan om werk dat een algemeen maatschappelijk belang dient. Bij het UWV kan je informeren of bepaalde werkzaamheden als vrijwillgerswerk worden aangemerkt.

Wil je graag gaan werken, maar weet je niet of dit kan en onder welke voorwaarden, neem dan contact op met je voogd en vraag hem of haar om advies.