Nidos Intranet

Voogdij en gezinsvoogdij

Nidos is een landelijk werkende instelling die op algemene grondslag werkt. Zij geeft hulp aan jongeren op grond van de voorziening in het gezag en een maatregel voor jeugdbescherming.

Voogdij

Alle minderjarigen in Nederland dienen onder gezag te staan. Dit kan zijn ouderlijk gezag of voogdij. Voor kinderen die zonder ouder(s) in Nederland asiel aanvragen voorziet Nidos middels (tijdelijke) voogdij in het gezag. Daarnaast kan de Minister van Veiligheid en Justitie andere categorieën minderjarigen aanwijzen die onder voogdij van Nidos kunnen komen. Onder anderen zijn daartoe aangewezen: […]

Lees meer

Gezinsvoogdij/Ondertoezichtstelling (OTS)

Wanneer het in een gezin niet goed gaat met de opvoeding van een kind kan dit aanleiding zijn voor een onder toezicht stelling. Op grond van artikel 1:254 BW kan een minderjarige “indien hij zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze […]

Lees meer