Nidos Intranet

Stage bij Nidos

Belangrijk: de regio’s Breda, Tilburg, Groningen, Alkmaar, Amersfoort en Zwolle zijn voorzien in stagiairs voor komend schooljaar. Je kunt in deze regio’s nu geen stageverzoek meer indienen.

Een interessante en uitdagende stageplaats bij Nidos? Het is mogelijk! We hebben twee soorten stages bij Nidos.

Stage bij een regiokantoor: HBO-stage
Doe je een HBO-studie -bijvoorbeeld in de richtingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) of Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of HBO Pedagogiek? En ben je geïnteresseerd en/of wil je graag ervaring opdoen met voogdijwerk voor alleenstaande minderjarige asielzoekers/vreemdelingen? Dan zijn er op onze regiokantoren zeker stage-mogelijkheden.

Voorwaarde is dat je bereid bent je volledige HBO-stage (met een duur van meerdere maanden) bij Nidos te doen. Nidos kan helaas geen mogelijkheid bieden voor kortdurende en/of snuffelstages.

Aanmelden
Als je geïnteresseerd bent in een stageplaats in de regio, vul je het Stage contactformulier in. Geef aan dat je een HBO-stage wilt doen, alsmede je 1e en 2e locatievoorkeur.

Belangrijk: de regio’s Breda, Tilburg, Groningen, Alkmaar, Amersfoort en Zwolle zijn voorzien in stagiairs voor komend schooljaar. Je kunt in deze regio’s nu geen stageverzoek meer indienen.

Stage op ons hoofdkantoor: Universitaire/onderzoeksstage
Op het hoofdkantoor van Nidos (locatie Utrecht) zijn diverse stage-mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij de afdelingen Juridische Zaken, Gedragswetenschappen, Beleid en/of Europese projecten.

Voorwaarde voor stage op het hoofdkantoor is dat je een stage/afstudeeronderzoek op universitair niveau wilt doen.

Aanmelden
Als je geïnteresseerd bent in een stageplaats op het hoofdkantoor, vul dan het Stage contactformulier in en selecteer dat je een WO-stage wilt doen.

Stagevergoeding
Conform de CAO Jeugdzorg ontvang je een stagevergoeding van € 250,- per maand, gebaseerd op een stage van 32 uur per week.