Nidos Intranet

Stage bij Nidos

Een interessante en uitdagende stageplaats bij Nidos? Het is mogelijk! We hebben twee soorten stages bij Nidos.

Stage bij een regiokantoor: HBO-stage
Doe je een HBO-studie -bijvoorbeeld in de richtingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) of Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of HBO Pedagogiek? En ben je geïnteresseerd en/of wil je graag ervaring opdoen met voogdijwerk voor alleenstaande minderjarige asielzoekers/vreemdelingen? Dan zijn er op onze regiokantoren zeker stage-mogelijkheden.

Voorwaarde is dat je bereid bent je volledige HBO-stage (met een duur van meerdere maanden) bij Nidos te doen. Nidos kan helaas geen mogelijkheid bieden voor kortdurende en/of snuffelstages.

Aanmelden
Als je geïnteresseerd bent in een stageplaats in de regio, vul je het Stage contactformulier in. Geef aan dat je een HBO-stage wilt doen, alsmede je 1e en 2e locatievoorkeur. Let op: Breda is momenteel voorzien. Je kunt daar momenteel geen stageverzoek naar toe sturen.

Stage op ons hoofdkantoor: Universitaire/onderzoeksstage
Op het hoofdkantoor van Nidos (locatie Utrecht) zijn geregeld stage-mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij de afdelingen Juridische Zaken, Beleid en/of Europese projecten. Het komt voor dat stageplekken al bezet zijn.

Voorwaarde voor stage op het hoofdkantoor is dat je een stage/afstudeeronderzoek op universitair niveau wilt doen.

Aanmelden
Als je geïnteresseerd bent in een stageplaats op het hoofdkantoor, vul dan het Stage contactformulier in en selecteer dat je een WO-stage wilt doen.

Stagevergoeding
Conform de CAO Jeugdzorg ontvangt een stagiair een stagevergoeding van € 250,- per maand, gebaseerd op een stage van 32 uur per week.