Nidos Intranet

Y-wise

Y-WISE is een twee-jarig project dat gestart is op 1 januari 2023 en bedoeld voor jongerenwerkers in de opvang van amv’s en gefinancierd onder Erasmus+. Jongerenwerkers werken voornamelijk vanuit hun nationale perspectief en wettelijke kaders, met hun eigen methodieken. Ze missen vaak het contact met professionals uit andere landen. Elk land heeft zijn eigen best practices en methodes. Y-WISE richt zich op het vergroten van de competenties van jongerenwerkers door te leren van andermans sterke punten (delen van best practices), methodes en tools en tegelijkertijd elkaar bewust te maken van hun eigen zwakheden en verbeterpunten.

Gedurende de looptijd van het project zullen de jongerenwerkers vanuit hun ervaringen aanbevelingen doen aan hun eigen team en management, om zo waar mogelijk beleid en de praktijk van de deelnemende organisaties te verbeteren. Aan het einde van het project zal een aanbevelingsrapport opgesteld worden met de aanbevelingen voor elke deelnemende organisatie, maar ook meer algemene aanbevelingen voor het Europese niveau.

In dit project nemen twee NEO-coaches van Nidos deel, samen met jongerenwerkers van Asker Kommune – Inkludering og Mangfold (Noorwegen) en Santa Casa da Misericordia de Lisboa (Portugal).

Meer informatie op: https://nidosineurope.eu/y-wise-now-running/