Nidos Intranet

European Guardianship Network (EGN)

Sinds 2019 coördineert Nidos het formaliseren van een Europees netwerk voor organisaties die zich bezighouden met of verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van voogdij voor amv’s. Het belang van een Europees netwerk wordt onderstreept door de Europese Commissie en daaraan verbonden organisaties als EASO (European Asylum Support Office) en FRA (Fundamental Rights Association). Doel van EGN is het intensiveren en verbeteren van samenwerking op Europees niveau ten behoeve van kwaliteitsverbetering van voogdij voor amv’s. Dit wordt gedaan door het uitwisselen van good practices, expertise en andere relevante informatie. Meer informatie op: www.egnetwork.eu