Nidos Intranet

European Guardianship Network (EGN)

Sinds 2019 coördineert Nidos het European Guardianship Network (EGN). Het belang van een Europees netwerk wordt onderstreept door de Europese Commissie en daaraan verbonden organisaties als EUAA en FRA. Het doel van EGN is het beïnvloeden van het Europese- en nationale beleid aangaande voogdij voor amv’s en het intensiveren en verbeteren van samenwerking ten behoeve van kwaliteitsverbetering van voogdij voor amv’s. Dit wordt onder meer gedaan door het uitwisselen van good practices, expertise en informatie. Het netwerk bestaat inmiddels uit diverse organisaties en overheidsinstanties uit 25 EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. We hopen hier binnenkort ook nog vertegenwoordigers vanuit Hongarije en Slowakije aan toe te voegen.

Meer informatie op: www.egnetwork.eu