Nidos Intranet

Visie Nidos

De AMA (alleenstaande minderjarige asielzoeker) heeft op enig moment zijn eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten om zich vervolgens in een voor hem geheel nieuwe sociaal-maatschappelijke en culturele omgeving verder te ontwikkelen tot zelfstandige volwassene. De culturele ontworteling, de geringe kennis van- en inbedding in die nieuwe omgeving, tezamen met zijn vreemdelingrechtelijke positie maakt hem kwetsbaar en vraagt om een opvoeding en begeleiding vanuit respect, veiligheid en bescherming.

UITVOERING
Het vertrekpunt in de uitoefening van de voogdij is:

  • Met AMA’s is niets mis, ze missen iets.
  • Het vertrek uit eigen land is voor iedere AMA ingrijpend.
  • Elke AMA komt uit een andere cultuur, heeft een eigen verhaal, eigen verwachtingen van de toekomst en een eigen wil en drijfveer.