Nidos Intranet

Rechten en plichten

Rechten en Plichten

Wanneer u opvang biedt aan een kind dan is er sprake van bepaalde rechten, maar heeft u ook een aantal plichten. Hierover zal de medewerker van OWG u informeren. Ook krijgt u bij het aangaan van een opvangcontract de brochure Rechten en plichten van opvangouders toegestuurd.

Contract

De wederzijdse rechten en plichten van opvangouders en Nidos worden vastgelegd in het OWG-contract. In artikel 8 van het OWG contract worden wederzijdse afspraken op maat bindend vastgelegd.

Vergoeding

Voor de kosten van de verzorging van de jongere ontvangen opvangouders een maandelijkse pleegvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van de jongere. Overige financiële aspecten staan beschreven in de financiële wegwijzer, die aan opvangouders wordt toegestuurd bij het aangaan van een opvangcontract.