Nidos Intranet

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie en is opgericht om belangen van asielzoekers te behartigen. Vluchtelingenwerk geeft je informatie en uitleg over de asielprocedure. Vluchtelingenwerk informeert, adviseert en ondersteunt je persoonlijk bij het doorlopen van deze procedure en bemiddelt bij problemen met andere organisaties. Zij werken hierin nauw samen met je advocaat. Vluchtelingenwerk helpt en ondersteunt jou, maar beslist niet over je asielaanvraag.

Klik hier voor de website van Vluchtelingenwerk.