Nidos Intranet

KWV

Wanneer je ouder bent dan 13 jaar en na afloop van de Algemene Asielprocedure (AA) niet over een verblijfsvergunning beschikt en of in een Verlengde Asielprocedure zit (VA), dan verhuis je naar een kleinschalige woonvoorziening (kwv) van COA. Je krijgt hier opvang en toegang tot medische zorg. Als minderjarige ben je ook verplicht om naar school te gaan. Vanuit een kwv-locatie ga je daarom naar school.

Er zijn 2 verschillende typen kwv:

In een kleinschalige woonvoorziening buiten het azc woon je met maximaal 20 jongeren in een huis. Er zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig. Je blijft hier wonen tot je maximaal 18 jaar bent.

Als je na afloop van de asielprocedure ouder bent dan 17,5 jaar, verhuis je naar een kleinschalige woonvoorziening op een azc. Hier zijn 24 uur per dag mentoren aanwezig.

Als je 18 jaar bent, (nog) geen verblijfsvergunning maar wel recht op opvang hebt, dan stroom je door naar een regulier azc.