Nidos Intranet

Leven in Nederland

Opvangvormen – Wonen

Als je bij Nidos onder voogdij staat, zijn er verschillende plaatsen waar je kunt wonen. Als er familie van je in Nederland woont, zal door je voogd bekeken worden of je bij hen kan wonen. Woont er geen familie van je in Nederland en ben je jonger dan 15 jaar, dan zoekt Nidos een opvanggezin voor jou. Ben je ouder […]

Lees meer

Gezondheid

Als je in Nederland aankomt, wordt je getest op TBC (Tuberculose, een ernstige, soms besmettelijke infectieziekte) en worden er rontgenfoto’s gemaakt. Je wordt niet getest op HIV/Aids. Als je Aids hebt, heeft dit geen invloed op je asielprocedure. Het is niet zo dat jongeren met Aids meer of minder kans hebben om in Nederland te […]

Lees meer

School

In Nederland heb je recht op onderwijs tot je 18 jaar bent. Maar er bestaat ook een “leerplicht”, dat wil zeggen dat je verplicht bent om naar school te gaan. Als alleenstaande minderjarige asielzoeker krijg je hetzelfde onderwijs als kinderen die in Nederland geboren zijn. Je voogd regelt voor jou dat je naar school kunt gaan. Afhankelijk van […]

Lees meer

Stage

Of je stage mag lopen hangt af van je verblijfsstatus.  In principe mogen alle jongeren stage lopen, zit je echter nog in de (asiel)procedure of ben je uitgeprocedeerd dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. In procedure: Zit je in procedure dan mag je stage lopen als er aanspraak bestaat op voorzieningen krachtens de Wet COA (je krijgt […]

Lees meer

Werken

Of je mag werken is afhankelijk van je verblijfsstatus. Zit je nog in procedure? Als je nog in procedure zit en je bent 16 jaar of ouder,  dan heb je beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Je hebt recht op kortdurend werk. Dit houdt in maximaal 24 weken binnen een periode van 12 maanden. Werkgevers moeten voor […]

Lees meer

18 jaar en dan?

Als je 18 wordt, ben je volgens de Nederlandse wet meerderjarig en stopt de voogdij van Nidos. In de meeste gevallen kom je dan ook op een nieuwe plek te wonen. Als je nog een asielaanvraag hebt lopen, word je als ex-AMA opgevangen door het COA; Als je een verblijfsvergunning (asiel of regulier) hebt, kun je zelfstandig gaan […]

Lees meer