Nidos Intranet

Nationale Maand van de Zwemveiligheid

Vrijdag 17 mei is de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid afgesloten. In deze maand is extra aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid van iedereen in Nederland.

Hierbij een laatste update van de publicaties in de afgelopen periode:

Een volledig overzicht van alle publicaties vindt u hier: https://www.nrz-nl.nl/publicaties-nationale-maand-van-de-zwemveiligheid/

Eerdere berichten:

Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vindt de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. Asielzoekers in Nederland lopen een verhoogd risico om te verdrinken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), GGD GHOR Nederland, Nationale Raad Zwemveiligheid, Nidos, Pharos en VeiligheidNL zullen daarom gedurende de campagnemaand diverse initiatieven nemen om de zwemveiligheid van nieuwkomers in Nederland te vergroten.

Houd de website www.nationalemaandvandezwemveiligheid.nl in de gaten.
#maandvandezwemveiligheid #heelnederlandzwemveilig

Drie jongens uit Eritrea, Somalië en Syrië laten op een grappige manier zien wat je kan overkomen als je niet bekend bent met de zwem- en watercultuur in Nederland.

Voor de zwemveiligheid van vluchtelingkinderen is het belangrijk dat zij gewaarschuwd worden voor de gevaren die zwemmen met zich mee kunnen brengen. Veel kinderen en jongeren vinden zwemmen leuk en doen dit graag met hun leeftijdsgenoten. Alleen blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL dat kinderen hun zwemvaardigheden vaak overschatten en de gevaren van water juist onderschatten. De kinderen gaan ervan uit dat zwemmen wel veilig is als zij met anderen samen zwemmen (‘er wordt altijd op je gelet’). Ook durven zij niet altijd in de groep te zeggen dat zij niet (goed) kunnen zwemmen of denken ze dat het zwemmen in natuurwater niet gevaarlijk is (‘ik heb in Syrië zwemmen geleerd van mijn oom’).

Nidos vindt het belangrijk dat als kinderen zwemmen dit altijd veilig gebeurt en zeker als zij dit doen in open natuurwater zonder toezicht van volwassenen. Nidos streeft ernaar dat kinderen het zwemniveau van het Zwem-ABC (= de Nationale Norm Zwemveiligheid) halen. De zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC.

  • Bij zwemdiploma A beheers je zwemvaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
  • Bij zwemdiploma B beheers je zwemvaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
  • En bij zwemdiploma C beheers je de zwemvaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee).

De vlogs duren per stuk krap drie minuten en maken deel uit van een gezamenlijke campagne van VeiligheidNL, het COA, Pharos, de Nationale Raad Zwemveiligheid en GGD GHOR Nederland met als doel verdrinking onder jonge nieuwkomers te voorkomen

De vlogs staan op het Youtube kanaal Yasir Hierrr:

https://www.youtube.com/channel/UCaywOzm6bWOKzTHKmO_uF-Q/featured

In de vier vlogs gaat Yasir met zijn vrienden op avontuur en komen zij op verschillende manier in aanraking met zwemmen en water.

  1. Naar het zwembad (zwembad)
  2. Koud! (receatieplas)
  3. Voetballen (rivier)
  4. Jump! Jump! (springen (vanaf de kade))

De vlogs zijn in het Nederlands en met een voice-over in het Tigrinya beschikbaar. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een ondertiteling in het Engels, Frans of Arabisch.

De boodschap is dat zwemmen leuk is; leer goed zwemmen en ben je bewust van de gevaren.

Nidos omarmt het initiatief en promoot het gebruik van deze vlogs. De Trusted Juniors van Nidos raden de kinderen aan om samen met hun jeugdbeschermer of mentor de vier vlogs te bekijken. De jongere kan, volgens hen, de vlogs ook zelf bekijken of samen met de opvangouder. Het zwemgedrag en de zwemveiligheid kunnen op een grappige en serieuze manier besproken worden en besloten worden of zwemles nodig is.