Nidos Intranet

Nationale Maand van de Zwemveiligheid

Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vindt de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. Asielzoekers in Nederland lopen een verhoogd risico om te verdrinken. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), GGD GHOR Nederland, Nationale Raad Zwemveiligheid, Nidos, Pharos en VeiligheidNL zullen daarom gedurende de campagnemaand diverse initiatieven nemen om de zwemveiligheid van nieuwkomers in Nederland te vergroten.

Houd de website www.nationalemaandvandezwemveiligheid.nl in de gaten.
#maandvandezwemveiligheid #heelnederlandzwemveilig