Nidos Intranet

Handreiking overdracht amv’s die 18 worden

In navolging van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom (april 2016), hebben Nidos en VNG gezamenlijk een handreiking opgesteld om te zorgen voor een goede overdracht van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Wanneer een amv 18 wordt, is de gemeente verantwoordelijk voor huisvesting en eventuele begeleiding. In de periode voor de 18e verjaardag voert Nidos de voogdijtaak uit voor de jongeren. De amv’s worden door Nidos begeleid en wonen in kleinschalige opvanglocaties of opvanggezinnen.
De handreiking is gericht op de thema’s huisvesting, inkomensvoorziening, begeleiding en ondersteuning en warme overdracht van de jonge statushouder (van 18- naar 18+)….

Voor meer informatie klik hier.