Nidos Intranet

Ketenregie

Onder het Nederlandse EVF voert Nidos een project van anderhalf jaar uit met als doel de ketenregie rondom minderjarige slachtoffers van mensenhandel in Nederland op gang te krijgen. Het project is voortgekomen uit een project van het COA over beschermde opvang van deze groep. Aan het eind van dat project werd de wens tot het organiseren van ketenregie uitgesproken en aan Nidos gevraagd om dit op zich te nemen.

Het Ministerie van Veiligheid en  Justitie zal tot april 2014 veel werk verzetten om een nationaal verwijsmechanisme in kaart te brengen. In de eerste fase van het project werden werkbezoeken afgelegd naar verschillende partners in de keten en in januaro 2015 heeft er een conferentie plaatsgevonden.