Nidos Intranet

Griekenland project

Nidos heeft de afgelopen drie jaar ondersteuning geboden aan de Griekse autoriteiten om een voogdijsysteem op te zetten voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De samenwerking vindt plaats in het kader van een bilaterale overkomst tussen Griekenland en Nederland. De ondersteuning van Nidos heeft er o.a. toe geleid dat vorig jaar zomer een wet is aangenomen waarin de voogdij en opvang voor amv’s in Griekenland worden geregeld. Over en weer zijn er diverse bezoeken geweest in het kader van expertise uitwisseling. In november 2022 bracht een delegatie van het Griekse Special Secretariate for Unaccompanied Minors een bezoek aan Nidos waarbij ook Ter Apel werd bezocht. In dezelfde maand bezocht het Koninklijk Paar Athene en heeft de liaison officer van Nidos ons werk uitgebreid toegelicht aan de Koning. Nidos is gevraagd om vanaf juli 2023 ook de komende twee jaar ondersteuning te blijven bieden bij de verdere inrichting en operationalisatie van het voogdijsysteem in Griekenland. Op deze manier leveren we een actieve bijdrage aan het verbeteren van de situatie van alleenstaande jonge vluchtelingen, ook aan de buitengrenzen van Europa.

 

Griekse delegatie in Ter Apel