Nidos Intranet

CONNECT

Het project CONNECT, dat Nidos met subsidie van de Europese Commissie uitvoert met organisaties uit Zweden, Italië en Groot-Brittannië, richt zich op het identificeren van ‘good practices’ in-  en het verbeteren van de samenwerking tussen actoren betrokken bij opvang, bescherming en integratie van ama’s in Europa.  Het is gestart op 1 oktober 2013 en heeft een looptijd van een jaar.

De deelnemende landen zullen praktische tools ontwikkelen ter verbetering van verschillende aspecten van de opvang en bescherming van ama’s. Het project zal uiteindelijk ten minste vier verschillende instrumenten opleveren die door verschillende actoren in de EU-lidstaten gebruikt kunnen worden. De resultaten en aanbevelingen zullen in juni 2014 op een conferentie in Brussel en in september 2014 op vier nationale seminars in Italië, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland worden gepresenteerd.

Nidos zal binnen het project een rapportage opleveren die inzicht geeft in mogelijke instrumenten waarmee cliëntenparticipatie kan worden vormgegeven en feedback kan worden gegenereerd. Daarnaast zal Nidos een rapportage  opleveren die inzicht geeft in het belang van het werken met een voogdijmethodiek en aanbevelingen doet voor vervolgstappen en -ontwikkelingen.