Nidos Intranet

Missie Nidos

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren.

De kernbegrippen van de missie van Nidos zijn:

  • Belangen behartigen en wettelijk vertegenwoordiger
  • Zelfstandig bij 18 jaar
  • Begeleiden richting perspectief (integratie of terugkeer)