Nidos Intranet

Mediabeleid

Nidos is graag bereid om journalisten informatie te geven over de instelling zelf en haar werkzaamheden. Op vragen over individuele pupillen wordt niet ingegaan: het belang van de pupil staat voorop. Het doel is om de persoonlijke levenssfeer van de jongere zo goed mogelijk te beschermen en zoveel mogelijk veiligheid voor hen te garanderen.

Op regiokantoren wordt niet ingegaan op vragen en verzoeken van journalisten. Alle contacten met de media lopen via het kantoor in Utrecht.

Telefoonnummer: 0885011200

Email: media@nidos.nl