Opvang door het COA

Een gevolg van het opvangmodel zoals dat met ingang van 1 januari 2007 geldt is, dat contracten met de contractpartners voor kinderwoongroepen (KWG) en kleine wooneenheden (KWE) met ingang van 2007 door het COA van Nidos zijn overgenomen. De taken van het projectbureau van Nidos, dat belast was met de organisatie van deze woonvoorzieningen en zorgde voor capaciteit, kwaliteitsontwikkeling en informatievoorziening, zijn om diezelfde reden ook met ingang van 2007 overgenomen door het COA.

 

Interessante links